Säännöt, ohjeet ja strategiat

""

Hallintosääntö

Hallintosääntö 1.6.2019, muutettu 7.10.2019

Muita sääntöjä

Konserniohje, hyväksytty valtuustossa 9.10.2017, voimaan 1.1.2018

Kirkkonummen kunnan palkkiosääntö, hyväksytty henkilöstöjaostossa 24.4.2019

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, hyväksytty henkilöstöjaostossa 19.9.2018

Tarkastussääntö, hyväksytty valtuustossa 31.10.1996, voimaan 1.1.1997

Kirkkonummen yleinen valmiussuunnitelma, hyväksytty kunnanhallituksessa 19.8.2013

Kirkkonummen yleinen ohje hankinnoista ja hankintasopimuksista, voimaan 1.1.2019 

  1. liite kynnysarvot
  2. liite tilausmalli
  3. liite hankintasopimusmalli
  4. liite tarjouspyyntömallit
  5. liite hankintapäätösmallit
  6. liite pienhankintojen menettelytapaohje tiivistelmä
  7. liite hankintapäätöksiin liitettävät muutoksenhakuohjeet
  8. liite tietosuojaehdot
  9. liite määräajat EU-hankinnoissa

Talonrakennushankkeiden hankeohje, hyväksytty valtuustossa 3.2.2014 § 7

Ympäristönsuojelumääräykset

Rakennusjärjestys 1.1.2020


Juhlavuoden rahaston säännöt, hyväksytty valtuustossa 25.11.2006 § 149, voimaan 1.1.2007

Valtioneuvos C.F ja Maria von Wahlbergin rahaston säännöt, hyväksytty valtuustossa 9.10.2017 § 52 (kohta 3 §), voimaan 29.11.2017

Valtioneuvos C.F ja Maria von Wahlbergin rahaston taiteilija-apurahan myöntämisperusteet, hyväksytty kunnanhallituksessa 20.9.2004 § 455, voimaan 20.10.2007

Maja ja Alfons Strömstenin rahaston säännöt

Strategiat

Kirkkonummen kuntastrategia 2018 - 2021, kunnanvaltuuston 18.12.2017 § 91 hyväksymä

Esite kuntastrategiasta

Kirkkonummen kunnan elinvoimaohjelma 2018 - 2021, hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.10.2018 § 85

Kirkkonummen kunnan hyvinvointiohjelma 2018 - 2021, hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.10.2018 § 86 

Kurkistus tulevaisuuteen, Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060 (2020)

Maapoliittinen ohjelma

Kirkkonummen ympäristöstrategia

Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelma 2015 - 2040

Palveluverkkoselvitys kiinteistöstrategian näkökulmasta 2014 - 2025

Ikäihmisten palvelujen strategia vuosille 2018 - 2021

Kirkkonummen kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2017 - 2020

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019 - 2022

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset

Vammaispoliittinen ohjelma 2014 - 2025

 

Muita asiakirjoja voi tiedustella kunnan kirjaamosta.