Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta

Varhaiskasvatus- ja opetuslautakuntien tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatusta, esiopetusta, perusopetusta, toisen asteen koulutusta, ammatillisten kuntayhtymien järjestämää koulutusta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat asiat siltä osin kuin ne koskevat kyseessä olevaa kieliryhmää.

Lautakuntien alaisuudessa toimivat asianomaiseen kieliryhmään kuuluvat kunnalliset ja yksityiset päiväkodit, ja perhepäivähoito, asukaspuistot, leikkipuistot ja kerhotoiminta sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta antavat koulut ja oppilaitokset.

Lautakunnat päättävät kieliryhmänsä osalta myös niistä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen lainsäädännössä kunnalle määrätyistä tehtävistä, joita ei ole hallintosäännössä määrätty viranhaltijan tehtäväksi.

Jäsen Varajäsen
Pj Tony Björk rkp/kd Jenny Snellman rkp/kd
Vpj Stig Nyberg sdp Mikael Gerkman sdp
Rita Holopainen rkp/kd Hannu-Pekka Mäkinen rkp/kd
Kerstin Grönqvist rkp/kd Gunnel Hellström rkp/kd
Kim Liljeqvist rkp/kd Alexander Muck rkp/kd
Michaela Kartano vihr Jens Gellin vihr
Pekka Poutanen prok Outi Saloranta-Eriksson prok
Hilkka-Maija Katajisto kok Pirkko Skutnabb kok
Thorolf Sjölund  kok Frida Höglund  rkp/kd

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich
Sihteeri: hallintosihteeri Monica Smeds