Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto

Varhaiskasvatus- ja opetusjaostojen tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatusta, esiopetusta, perusopetusta, toisen asteen koulutusta, ammatillisten kuntayhtymien järjestämää koulutusta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat asiat siltä osin kuin ne koskevat kyseessä olevaa kieliryhmää. Jaostojen alaisuudessa toimivat asianomaiseen kieliryhmään kuuluvat kunnalliset ja yksityiset päiväkodit, ja perhepäivähoito, asukaspuistot, leikkipuistot ja kerhotoiminta sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta antavat koulut ja oppilaitokset. Jaokset päättävät kieliryhmänsä osalta myös niistä opetustoimen lainsäädännössä ja lasten päivähoitoa varhaiskasvatusta koskevissa säännöksissä kunnalle määrätyistä tehtävistä, joita ei ole hallintosäännössä määrätty viranhaltijan tehtäväksi.

Jäsen Varajäsen
Pj Tony Björk rkp/kd Maj Åberg-Hildén rkp/kd
Vpj Stig Nyberg sdp Mikael Gerkman sdp
Michaela Kartano vihr Anna Kylmänen vihr
Jesper Eklund kok Annika Korolainen kok
Thorolf Sjölund kok Teresa Wikström rkp/kd
Rita Holopainen rkp/kd Martin Valtonen rkp/kd
Pia Furu rkp/kd Alexander Munck rkp/kd

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Hannele Kujala
Sihteeri: hallintosihteeri Monica Smeds