Ruotsinkielinen kielikylpy esiopetuksessa

Kielikylpy on kielenomaksumismenetelmä, jonka tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. Kielikylpypäiväkotiin otettavien lasten perheet ovat pääsääntöisesti suomenkielisiä eivätkä lapset osaa ruotsia ennen kielikylvetyksen alkamista. Lapsen vanhemmilta ei edellytetä ruotsin kielen taitoa - heidän tehtävänsä on pitää yllä lapsensa äidinkieltä.

Neidonkallion päiväkodissa on mahdollista valita ruotsin kielen kielikylpy kielenomaksumismenetelmäksi. Varhainen täydellinen kielikylpy voidaan aloittaa 5-vuotiaiden ryhmässä ja jatkaa esiopetusryhmässä. Ruotsin kielen varhaista täydellistä kielikylpyä järjestetään Gesterbyn koulun esiopetusryhmässä esiopetusajan, jolloin opetuskielenä on pelkästään ruotsin kieli. Tavoitteena on herättää lapsen mielenkiinto ruotsin kieltä ja muita kieliä kohtaan, rohkaista lasta käyttämään kieltä sekä ohjatuissa että arkipäivän tilanteissa ja saavuttaa riittävä kielellinen taso, jotta lapsi voi jatkaa kielikylpyluokalla perusopetuksessa. Molemminpuolinen yhteistyö kielikylvyn esiopetuksen ja Gesterbyn koulun perusopetuksen välillä on säännöllistä ja moni-muotoista.

Yhteistyössä Kirkkonummen kielikylpy ry:n kanssa järjestetään kielisuihkukerhoja, joissa nuoremmilla lapsilla on mahdollisuus tutustua ruotsin kieleen ennen varsinaisen kielikylvyn aloittamista. Kielisuihkukerhot ovat maksullisia.

Lisätietoa Kirkkonummen kielikylpy yhdistyksen toiminnasta sekä kielikylpypolusta ja –pedagogiikasta löydät Kirkkonummen kielikylpy-yhdistyksen sivuilta.

Kielikylpy jatkuu peruskoulussa

Tavoitteena on, että päiväkodin jälkeen kielikylpyryhmä siirtyy Gesterbyn kouluun, jossa kielikylpy jatkuu. Alimmilla luokilla opetus on pääosin ruotsinkielistä. Myös lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen tapahtuu ruotsiksi. Suomenkielisen opetuksen osuus lisääntyy ylemmille luokille siirryttäessä.

Lisää kielikylvystä.