Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokouksessaan vuoden 2022 talousarvioesityksestä ja hyväksyi omalta osaltaan Kirkkonummen lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen hankesuunnitelman

13.10.2021 20:44

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui keskiviikkona 13.10. uudella kokoonpanolla ja käsitteli muun muassa vuoden 2022 talousarvioesitystä ja päätti omalta osaltaan Kirkkonummen lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen hankesuunnitelman hyväksymisestä.

Kirkkonummen lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen hankesuunnitelma

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli ja hyväksyi omalta osaltaan Kirkkonummen lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen hankesuunnitelman. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi omalta osaltaan hankesuunnitelman 29.9. ja suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi suunnitelman viime viikon keskiviikkona 6.10. Hankesuunnitelmaa käsitellään vielä toimitilapalvelujen lautakunnassa sekä kunnanhallituksessa ja valtuustossa.

Kirkkonummen lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen hankkeessa on tarkoituksena rakentaa Porkkalan lukiolle, Kyrkslätts gymnasiumille sekä musiikkiopistolle ja kansalaisopistolle tilat. Hanke mahdollistaa myös kuvataidekoulun toimintojen sijoittamisen rakennukseen. Suunnitellut tilaratkaisut tukevat kuntalaisten laajaa käyttöä ja täydentävät Kirkkonummen vapaa-ajan toimintojen toimitilaverkostoa. Yhteiskampus liittyy myös laajempaan Kirkkonummen kuntakeskuksen kehittämissuunnitelmaan, jonka tavoitteena on uudistaa ja elävöittää keskustan aluetta.

Vuoden 2022 talousarvioesitys ja vuosien 2023–2024 taloussuunnittelu

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti omalta osaltaan hyväksyä vastuualueensa talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2024 lisäten tekstintarkennuksen liittyen Winellska skolan ja Kyrkslätts gymnasiumin väistötiloihin. Esitystä käsitellään vielä kunnanhallituksessa ja valtuustossa. 

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa:

  • Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunnan otto-oikeus ja sen käyttö kaudella 2021–2025. 
  • Päätös toimivallan delegoinnista lautakunnan toimikaudeksi 2021–2025 hallintosäännön mukaisesti. 
  • Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsi tiedokseen luottamushenkilöiden esteellisyyden ja vaitiolovelvollisuuden perusteet sekä niistä annetut määräykset. 
  • Lisäksi sivistysjohtaja piti lautakunnalle katsauksen muista ajankohtaisista asioista.

 
Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Linda Basilier, puh. 050 322 1790
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959 
 
Kokousasiakirjat
Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 

Kirkkonummen majakkalogo