Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli kokouksessaan muun muassa Kouluterveyskyselyn tuloksia sekä vuoden 2021 oppilastilastoja

10.11.2021 19:18

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui keskiviikkona 10.11. ja käsitteli muun muassa vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn tuloksia. Lautakunta käsitteli myös vuoden 2021 oppilastilastoja sekä ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lapsimäärää.

Kouluterveyskyselyn tulokset Kirkkonummella 2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää Kouluterveyskyselyn avulla kattavaa tietoa lasten ja nuorten arjesta, hyvinvoinnista ja avunsaannista. Kirkkonummella oppilaat vastasivat kyselyyn sähköisesti maalis–toukokuussa 2021 kouluaikana ja opettajien valvomina. Vastaaminen oli vapaaehtoista ja vastaukset annettiin nimettömästi. 
Kirkkonummen kuntakohtaiset tulokset esiteltiin lautakunnan jäsenille kokouksessa. Lautakunta merkitsi tiedokseen vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn tulokset tiedokseen.

Vuoden 2021 oppilastilastot

Vuosittain laadittavien tilastojen mukaan oli Kirkkonummen ruotsinkielisissä kouluissa yhteensä 1137 oppilasta ja opiskelijaa tilastointipäivänä 30.9. 
Lukuvuonna 2021–2022 perusopetuksessa on kaiken kaikkiaan 944 oppilasta. 1.–6. luokalla käy 599 oppilasta ja 7.–9. luokalla 345 oppilasta.   Ruotsinkielisessä lukio-opetuksessa on yhteensä 193 opiskelijaa. Muutos on viime vuoden tilastoihin verrattuna vähäinen. Lautakunta merkitsi tiedokseen lukuvuoden 2021–2022 oppilas- ja opiskelijamäärät.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lapsimäärä

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa (päivähoito ja perhepäivähoito) ja esiopetuksessa oli 20.9.2021 yhteensä 368 lasta. Näistä lapsista 273 oli kunnan varhaiskasvatuksessa ja koulussa ja 95 yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esikoulussa. Esiopetukseen osallistui kaiken kaikkiaan 76 lasta (kunnallinen ja yksityinen). Lautakunta merkitsi tiedokseen ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lapsimäärän.

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat muiden muassa:

  • Kansallinen A-suomen oppimistuloksen arviointi 9. vuosiluokan lopussa vuonna 2021
  • Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys: Perusopetusta koskeva täydennys ruotsinkielisen opetuksen osalta. Opetussuunnitelman äidinkielenomaisen suomen A-oppimäärää koskevan osan tarkennus.
  • Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Kirkkonummen ruotsinkielisistä peruskouluista.
  • Kirkkonummen ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen käynnissä olevat hankkeet, jotka saavat ulkoista rahoitusta.
  • Lautakunnan kokouskäytännöt, kevään 2022 kokousajat ja -paikat.
  • Sivistysjohtajan ajankohtaisten asioiden esittely

Lisätietoja

Lautakunnan puheenjohtaja Linda Basilier, puh. 050 322 1790  
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat
Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 

Kirkkonummen majakkalogo