Ruokailu

Esiopetuksessa tutustutaan monipuolisesti eri ruokalajeihin ja uusiin makuihin sekä opetellaan omatoimista ruokailua sekä hyviä pöytätapoja. Lapselle tarjotaan tarvittaessa sairauden hoidon vaatima erityisruokavalio. Uskonnolliset ja eettiset ruokarajoitukset otetaan myös huomioon. Ilmoittaminen ja todistusten toimittaminen ovat huoltajien vastuulla lapsen aloittaessa esiopetuksessa tai siirtyessä yksiköstä toiseen. Tarvittaessa lapsenne ruokavalion toteutuksesta voidaan järjestää neuvottelu esiopetuksen alkaessa.

Lue lisää:
Eritysruokavalioiden ja ruokarajoitusten toteutuksesta varhaiskasvatuksessa.
Syödään yhdessä –ruokasuositukset lapsiperheille
Varhaiskasvatussuunnitelma (luvussa 4.5 Oppimisen alueet – Kasvan, liikun, kehityn myös ruokailuun liittyvä osuus)
Päiväkotien ruokalista (ruokapalvelut)

Erityisruokavalio

Sairauden vaatimaa erityisruokavaliota varten tarvitaan aina lääkärintodistus. Todistus toimitetaan päiväkodinjohtajalle/perhepäivähoidon ohjaajalle. Päiväkodinjohtaja/perhepäivähoidon ohjaaja toimittaa lääkärilausunnon myös neuvolan terveydenhoitajalle. Näin pyrimme osaltamme varmistamaan, ettei lapsenne ravitsemustila vaarannu.

Ilmoita erityisruokavalio sähköisellä lomakkeella

  • Erityisruokavaliotiedot päivitetään vuosittain syyslukukauden alussa.
  • Lääkärintodistukset erityisruokavaliosta toimitetaan sähköisen ilmoituksen liitteenä. Pitkäaikaissairauksissa (esim. diabetes ja keliakia) terveydenhoitajan ilmoitus keittiöön riittää.
  • Laktoosi-intoleranssin osalta todistus tarvitaan vain täysin laktoosittomaan ruokavalioon, koska ruoka on vähälaktoosista.
  • Ruokavaliomuutoksista huoltajien tulee ilmoittaa mieluiten sähköisellä lomakkeella, joka menee sähköisesti päiväkodinjohtajalle ja keittiöön. Sähköisen lomakkeen voi myös tulostaa ja toimittaa päiväkodinjohtajalle.

Lue lisää: Neuvolaikäisten ja koululaisten erityisruokavaliot Kirkkonummella
Ruokapalveluiden sivuilta erityisruokavalioiden ilmoittamisesta.

Kasvisruokavalio tai uskonnolliset syyt

Vanhempien ilmoitus riittää, kun kyseessä ovat uskonnolliset syyt tai lapsi noudattaa kasvisruokavaliota. Tarjottava kasvisruoka on lakto-ovo-kasvisruokaa. Muita kasvisruokavaihtoehtoja ei tarjota. Ilmoituksen voi lähettää sähköisellä lomakkeella tai sen saa päiväkodista/ keittiöhenkilökunnalta.

Makuaakkoset-diplomi

Makuaakkoset-diplomi® on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä. Diplomin myöntämisestä vastaa Ammattikeittiöosaajat ry. Kirkkonummella diplomin ovat saaneet kaikki kunnalliset päiväkodit yhteistyössä ruokapalvelujen kanssa.

 

Ilmoita erityisruokavalio sähköisellä lomakkeella