Ratasuunnitelma, Jorvaksen aseman ratasuunnitelman laatiminen, Kirkkonummi

11.05.2018 09:41

Kategoria: Kuulutukset

Liikennevirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman Jorvaksen aseman ratasuunnitelman laatiminen.

 

Hankkeen tavoitteena on Jorvaksen liikennepaikan turvallisuuden ja palvelutason sekä toiminnallisuuden parantaminen. Nykyiset järjestelyt eivät vastaa nykypäivän tarpeita.

 

Ratasuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä Kirkkonummen kunnan ilmoitustaululla 30 päivää 14.5.-12.6.2018 välisen ajan osoitteessa Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi.  

 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava kuntaan (PL 20, 02401 Kirkkonummi) ennen nähtävänä oloajan päättymistä. (ratalaki 22 §)

 

Lisätietoja antaa Liikennevirastossa projektipäällikkö Erkki Mäkelä, puhelin 029 534 3822 ja sähköposti erkki.makela@liikennevirasto.fi

 

 

Kirkkonummella 4.5.2018

 

suunnitteluinsinööri