Rastirannan ranta-asemakaavaehdotus nähtävillä

09.03.2018 13:10

Kategoria: Kuulutukset

Rastirannan ranta-asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 12.3. – 13.4.2018 kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi.

Asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan palvelupisteessä sekä Kirkkonummen keskustan, Veikkolan ja Masalan kirjastoissa nähtävilläoloaikana. Lisäksi asiakirjat julkaistaan kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa www.kirkkonummi.fi/Palvelut/Kaavat, tontit ja paikkatiedot/Kaavoitus.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

 

Vastaava suunnittelija on kaavoitusarkkitehti Anna Hakamäki, puh. 050-4137 467, anna.hakamaki@kirkkonummi.fi

 

Asukastilaisuus

Asukastilaisuus pidetään maanantaina 26.3.2018 klo 18.00 – 20.00 Kirkkonummen kunnantalolla, Kirkkonummisalissa, osoite: Ervastintie 2, sisäänkäynti kunnantalon Nordean puoleisen sivuoven kautta klo 17.45 – 18.15.

 

Kirkkonummi, 9.3.2018

Kunnanhallitus