Rakentamisen vaiheet

Kunta rakennuttaa katusuunnittelukohteet. Urakat kilpailutetaan julkisesti Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä ja julkaistaan HILMA-ilmoituskanavassa. Kaikissa kunnan hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Vuosittain yhdyskuntatekniikan lautakunnan hyväksymä käyttösuunnitelma ohjaa rakentamista.

Rakentamisen vaiheet