Rakentaminen

Kunta rakennuttaa katusuunnittelukohteet. Urakat kilpailutetaan julkisesti Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä ja julkaistaan HILMA-ilmoituskanavassa. Kaikissa kunnan hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Vuosittain kuntatekniikan lautakunnan hyväksymä käyttösuunnitelma ohjaa rakentamista.

Nettisivujamme päivitetään parhaillaan ja niiden rakenne hieman muuttuu. Uusien hankkeiden päivitetyt tiedot tulevat sivuille kevään kuluessa.

Lisätietoa hankkeista: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Kunnan rakennushankkeet osa-alueittain

Pohjoinen
Keskinen
Itäinen
Eteläinen

Katso tarkka osa-aluejako tästä.