Rakentaminen

Rakennuskohteet 2019

Lisätietoa hankkeista: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Rakentamisen vaiheet 

Kunta rakennuttaa katusuunnittelukohteet. Urakat kilpailutetaan julkisesti Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä ja julkaistaan HILMA-ilmoituskanavassa. Kaikissa kunnan hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Vuosittain kuntatekniikan lautakunnan hyväksymä käyttösuunnitelma ohjaa rakentamista.