Rakentaminen

Kunta rakennuttaa katusuunnittelukohteet. Urakat kilpailutetaan julkisesti Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä ja julkaistaan HILMA-ilmoituskanavassa. Kaikissa kunnan hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Vuosittain kuntatekniikan lautakunnan hyväksymä käyttösuunnitelma ohjaa rakentamista.

Kunnan rakennushankkeet osa-alueittain

Pohjoinen
Keskinen
Itäinen
Eteläinen

Katso tarkka osa-aluejako tästä.