Rakennusvalvontamaksut

Rakennusvalvonta perii kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisen lupa- ja valvontamaksun. Rakennuslupamaksun yhteydessä peritään myös rakennuksen paikan merkitsemismaksu ja sijaintikatselmuksen maksu.

Kunnanvaltuuston hyväksymän kunta- ja palvelustrategian näkökulman "Tasapainoinen talous" päämääränä on kattaa käyttömenot aktiivisen taksa- ja maksupolitiikan tuloilla. Tämän strategian kriittinen menestystekijä on, että "kunta hyödyntää tehokkaasti mahdollisuuksiaan hinnoitella palveluja ottamalla tasapuolisesti huomioon maksupolitiikan kaksi perustehtävää: toiminnan rahoitus ja palvelujen käytön ohjaaminen".

Nämä maksuperusteet ovat Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan 25.5.2021 pykälällä 93 hyväksymät ja tulevat voimaan 1.8.2021 alkaen.

Rakennusvalvontamaksut

Mittausmaksut