Rakennusvalvontamaksut

Rakennusvalvonta perii kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisen lupa- ja valvontamaksun. Se muodostuu perusmaksusta ja laajuussidonnaisesta maksusta. Rakennuslupamaksun yhteydessä peritään myös rakennuksen paikan merkitsemismaksu ja sijaintikatselmuksen maksu.

Kunnanvaltuuston hyväksymän kunta- ja palvelustrategian näkökulman "Tasapainoinen talous" päämääränä on kattaa käyttömenot aktiivisen taksa- ja maksupolitiikan tuloilla. Tämän strategian kriittinen menestystekijä on, että "kunta hyödyntää tehokkaasti mahdollisuuksiaan hinnoitella palveluja ottamalla tasapuolisesti huomioon maksupolitiikan kaksi perustehtävää: toiminnan rahoitus ja palvelujen käytön ohjaaminen".

Nämä maksuperusteet ovat Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan 9.12.2014 pykälällä 144 hyväksymät ja tulevat voimaan 1.2.2015 alkaen.

Rakennusvalvontamaksut

Palvelutaksa