Rakennusvalvonnan viranhaltijan tekemä huoltorasitetta koskeva päätös, 20-0001-RAS

24.03.2020 09:05

Kategoria: Kuulutukset

Rakennusvalvonnan viranhaltijat ovat tehneet seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.03.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnan kansliassa, Ervastintie 2, Kirkkonummi.

Julkipanolista 24.3.2020