Rakennusvalvonnan lomakkeet

Pdf-päätteiset tiedostot ovat luettavissa Adobe Acrobat Reader-ohjelmalla.Lataa Acrobat Reader tästä (ohjelma tiedostojen lukemiseen).

Luvat haetaan ensisijaisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Myös paperiset lupahakemukset käsitellään Lupapisteessä.

Hakemus kuntien rakennusvalvontaviranomaiselle

Hakemus suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle

Hakemus rakennusluvan voimassaolon pidentämiseksi

Ajantasaiset lähtötiedot suunnittelua varten (mm. numeeriset kartta-aineistot) ladataan Kirkkonummen karttakaupasta.

Naapurin kuuleminen/ suostumus -lomake

Vesihuollon liitoskohtahakemus

Suunnittelijoiden ilmoittaminen ja suostumus tehtävään

Selvitys pääpiirustusten sisällöstä
Pääsuunnittelija allekirjoittaa lomakkeen

Suunnitelma jätevesijärjestelmän rakentamiseksi tai muuttamiseksi
Liite rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelystä

Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä

Rakentamisen aikaisia lomakkeita:

Vastaavan työnjohtajan hakemus/ ilmoitus

Ilmanvaihtotyön tarkastusasiakirja 

  • Tähän pöytäkirjaan merkitään tarkastukset ja katselmukset kiinteistön ilmanvaihdosta. Pöytäkirja esitetään rakennusvalvontaviranomaiselle ennen kohteen käyttöönottoa.

Kvv-työnjohtajan tarkastuslomake (kiinteistön liittyessä kunnallistekniikkaan)

Kvv-työnjohtajan tarkastuslomake (kiinteistökohtaisella jätevedenjärjestelyllä)

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Savupiipun ja tulisijan tarkastusasiakirja

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitys, lomake: PKS-rava tai Oulun rava

Aloittamisoikeus ja vakuusmenettelyohje 2015
Vakuusmenettelylomake

MRL 153 § mukainen ilmoitus loppukatselmusta varten