Rakennusvalvonnan lomakkeet

Luvat haetaan ensisijaisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Myös paperiset lupahakemukset käsitellään Lupapisteessä.

Ajantasaiset lähtötiedot suunnittelua varten (mm. numeeriset kartta-aineistot) ladataan Kirkkonummen karttakaupasta.
HUOM! Karttakauppa tilapäisesti suljettu 1.12.2022. Uusi kauppa avautuu keväällä 2023. Aineistoja voi siihen asti tilata lomakkeella

Naapurin kuuleminen/ suostumus -lomake

Vesihuollon liitoskohtalausunto

Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä

Työnjohtajan tarkastusasiakirjat:

Ilmanvaihtotöiden tarkastusasiakirjan yhteenveto 

  • Tähän asiakirjaan merkitään tarkastukset ja katselmukset kiinteistön ilmanvaihdosta jonka jälkeen se lisätään Lupapisteessä hankkeen liitteeksi ennen kohteen käyttöönottoa.

Vesi- ja viemäritöiden tarkastusasiakirjan yhteenveto

  • Tähän asiakirjaan merkitään tarkastukset ja katselmukset kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistosta jonka jälkeen se lisätään Lupapisteessä hankkeen liitteeksi ennen kohteen käyttöönottoa.

Rakennustyön tarkastusasiakirja

  • Tähän asiakirjaan merkitään tarkastukset ja katselmukset rakennustöistä jonka jälkeen se lisätään Lupapisteessä hankkeen liitteeksi ennen kohteen käyttöönottoa.
  • Lupapisteessä tarkastusasiakirja-välilehti ilmestyy hankkeelle päätöksen myötä.

MRL 153 § mukainen ilmoitus loppukatselmusta varten

  • Ennen osittaista-loppukatselmusta (käyttöönotto) tulee toimittaa 153§:n mukainen ilmoitus, lomake tulee täydentää ennen lopullista loppukatselmusta.

Savupiipun ja tulisijan tarkastusasiakirja

Muut lomakkeet:

Maalämpökaivojen porausvesien käsittelyohje

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitys, lomake: PKS-rava tai Oulun rava

Aloittamisoikeus ja vakuusmenettelyohje 2015

Vakuusmenettelylomake