Rakennusvalvonnan lomakkeet

Luvat haetaan ensisijaisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Myös paperiset lupahakemukset käsitellään Lupapisteessä.

Ajantasaiset lähtötiedot suunnittelua varten:
Pienten hankkeiden pohjakartaksi soveltuvia pdf-karttoja voi ladata karttapalvelusta ilmaiseksi ja tarkemmat/laajemmat karttamateriaalit (kantakartta/asemakaava dwg-muodossa) voi tilata lomakkeella .

Karttakauppa avautuu keväällä 2023.

Naapurin kuuleminen/ suostumus -lomake

Vesihuollon liitoskohtalausunto

Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä

Työnjohtajan tarkastusasiakirjat:

Ilmanvaihtotöiden tarkastusasiakirjan yhteenveto 

  • Tähän asiakirjaan merkitään tarkastukset ja katselmukset kiinteistön ilmanvaihdosta jonka jälkeen se lisätään Lupapisteessä hankkeen liitteeksi ennen kohteen käyttöönottoa.

Vesi- ja viemäritöiden tarkastusasiakirjan yhteenveto

  • Tähän asiakirjaan merkitään tarkastukset ja katselmukset kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistosta jonka jälkeen se lisätään Lupapisteessä hankkeen liitteeksi ennen kohteen käyttöönottoa.

Rakennustyön tarkastusasiakirja

  • Tähän asiakirjaan merkitään tarkastukset ja katselmukset rakennustöistä jonka jälkeen se lisätään Lupapisteessä hankkeen liitteeksi ennen kohteen käyttöönottoa.
  • Lupapisteessä tarkastusasiakirja-välilehti ilmestyy hankkeelle päätöksen myötä.

MRL 153 § mukainen ilmoitus loppukatselmusta varten

  • Ennen osittaista-loppukatselmusta (käyttöönotto) tulee toimittaa 153§:n mukainen ilmoitus, lomake tulee täydentää ennen lopullista loppukatselmusta.

Savupiipun ja tulisijan tarkastusasiakirja

Muut lomakkeet:

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitys, lomake: PKS-rava tai Oulun rava

Aloittamisoikeus ja vakuusmenettelyohje 2015

Vakuusmenettelylomake