Rakennusvalvonnan asiakaskysely 26.11. – 31.12.2019

26.11.2019 09:53

Kategoria: Rakennusvalvonta Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Hyvät rakennusvalvonnan asiakkaat

Kutsumme Teidät osallistumaan rakennusvalvonnan asiointia ja palveluita koskevaan vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn.

Haluamme kehittää rakennusvalvonnan asiointia ja palveluita yhteistyössä kanssanne. Kysely on suunnattu kaikille rakennusvalvonnan palveluita käyttäville asiakkaille ja kyselyyn voi vastata suomen tai ruotsin kielellä.

Teiltä saadun palautteen perusteella arvioimme, miten rakennusvalvontapalvelut vastaavat asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin. Tavoitteenamme on tuottaa entistä laadukkaampia palveluita.

Kysely on avoinna ajalla 26.11. – 31.12.2019

Toivomme, että mahdollisimman moni vastaisi kyselyymme, jotta saisimme kattavan aineiston toimintojemme kehittämisen tueksi.

Vastaa asiakaskyselyyn

Kiitos osallistumisesta!

Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan asiakastyytyväisyyskysely