Rakennamme vesihuoltoa

Kirkkonummella rakennetaan uutta vesihuoltoverkostoa pääasiassa asemakaavoitetuille alueille kadun rakentamisen yhteydessä. Lisäksi vanhimpia johtolinjoja saneerataan vuosittain.

Vesihuollon investoinnit toteutetaan valtuuston vuosittain hyväksymän budjetin mukaisesti.
Vesihuoltopalveluiden laajentamista tarkastellaan noin neljän vuoden välein päivitettävässä vesihuollon kehittämissuunnitelmassa.

Uusi vesitorni Kirkkonummelle

Lisää tietoa vesihuollon kehittämisestä Kirkkonummella

Kunnallistekniikan rakennuskohteet

Tietoa haja-asutuksen vesihuollosta ja vesiosuuskunnista