Rakennamme vesihuoltoa

Kirkkonummella rakennetaan uutta vesihuoltoverkostoa pääasiassa asemakaavoitetuille alueille kadun rakentamisen yhteydessä.
Lisäksi vanhimpia johtolinjoja saneerataan vuosittain.

Vesihuollon investoinnit toteutetaan valtuuston vuosittain hyväksymän budjetin mukaisesti.
Vesihuoltopalveluiden laajentamista tarkastellaan noin neljän vuoden välein päivitettävässä vesihuollon kehittämissuunnitelmassa.

Lisää tietoa vesihuollon kehittämisestä Kirkkonummella.

 
Kunnallistekniikan rakennuskohteet

 

Tietoa haja-asutuksen vesihuoltosta ja vesiosuuskunnista.