Puutarhajäte ei kuulu luontoon

12.05.2022 14:04

Kategoria: Asuminen ja ympäristö

Risujen ja muun puutarhajätteen kasaaminen yleisille alueille kuten puistoihin ja metsiin on roskaamista, joka on kielletty jätelaissa:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646  

Kunnan alueille ei saa kasata puutarhajätettä.

 Puutarhajätettä ovat mm. risut ja haravointijäte. Puutarhajäte kuuluu oman pihan kompostiin tai jäteasemavastaanottoon.

Lisätietoja Sortti-aseman sivuilta.

 Puutarhajätteen mukana myös haitalliset vieraslajit, niin kasvit kuin eläimetkin, leviävät helposti ympäristöön ja aiheuttavat vakavaa haittaa kotoperäisille lajeille. Esimerkiksi espanjansiruetanat viihtyvät ja lisääntyvät puutarhajätekasoissa ja leviävät sieltä ympäristöön.

espanjansiruetanat viihtyvät ja lisääntyvät puutarhajätekasoissa