Puunkaatoa Veikkolassa

31.01.2020 15:32

Kategoria: Kadut ja tiet

Veikkolassa tehdään puunkaatoja helmikuun ensimmäisellä viikolla

Kirkkonummella Veikkolan kylässä valmistellaan meluesteiden rakennustöitä. Veikkolan kylän kohdalle 2,5
kilometrin pituiselle tieosuudelle rakennetaan uutta meluntorjuntaa ja lisäksi peruskorjataan kaksi tieosuu-
della olevaa siltaa.

Puidenkaatotyöt alueella alkavat viikolla 6. Tämä ei aiheuta häiriötä liikenteelle. Valtaosa meluesteiden tieltä
kaadettavista puista on Turunväylältä Veikkolan taajama-alueen puolella.

Lisätietoja
Jarmo Nirhamo
Projektipäällikkö
Väylä
Puh. 029 534 3596
jarmo.nirhamo@vayla.fi

Tukkipino