Puhtauspalvelut

Kirkkonummen kunnan puhtauspalvelut vastaa noin 120 000 m2 siivouksesta yhteensä noin 80 rakennuksessa.

Puhtauspalvelut luo terveelliset, turvalliset ja viihtyisät ympäristöt tilojen käyttäjille. Laadukkaalla ja ympäristöystävällisellä siivouksella pidennetään kiinteistöjen ja pintamateriaalien elinkaarta.

Ammattimainen siivous edellyttää koulutettua henkilökuntaa, joka tuntee pintamateriaalit ja niiden oikeat puhdistus- ja hoitomenetelmät. Onnistunut lopputulos syntyy, kun työssä hyödynnetään nykyaikaista tekniikkaa. Kehitämme jatkuvasti työmenetelmiämme.

Asiakkaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi käytössämme on Allergia- ja astmaliiton hyväksymiä sekä Pohjoismaisen ympäristömerkin Joutsenmerkin saaneita puhdistusaineita. Käytämme myös Aktiivivettä kahdessa kohteessa: Nissnikun yhtenäiskoulussa ja Winellska skolanissa.

Kansalaiset
Toimitilat
palvelut / puhtauspalvelut, puhtaanapidon välineet / siivousvälineet, puhtaus / hygienia, ominaisuudet / puhtaus, ammatit / siivoustoimenjohtajat, kotipalvelu / siivouspalvelut, aine / siivousaineet

Siivouspäällikkö 050 364 7825

Siivoustyönjohtaja 040 540 4793

Siivoustyönohjaaja 040 741 4927