Puheterapia

Kirkkonummen kunnan puheterapia

Puheterapia on lääkinnällisen kuntoutuksen terapiamuoto. Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa henkilöitä, joilla on ongelmia kielellisissä taidoissa, puheessa, äänessä, syömisessä ja nielemisessä, suun motoriikassa, kuulossa, lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa. Puheterapian tarkoituksena on lieventää ja ehkäistä näitä häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen, kommunikaation ja ravitsemuksen ongelmia. Puheterapeutit työskentelevät neuvolaikäisten lasten, kouluikäisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän lähipiirinsä kanssa. Puheterapeutit antavat lisäksi konsultaatiota yhteistyötahoille (mm. varhaiskasvatus, koulu).

Puheterapiapalveluiden piiriin ohjaudutaan ensisijaisesti lääkärin, neuvolan, kouluterveydenhuollon tai muun hoitavan tahon lähetteellä. 

***

Tiedote 12.4.2018:

Maaliskuun alusta kaikki puheterapiapalvelut on keskitetty perusturvan toimialalle. Aikaisemmin osa lapsista on saanut puheterapiaa varhaiskasvatuksen kautta. Sekä varhaiskasvatukseen että perusturvaan tehdyt lähetteet ovat nyt yhteisessä jonossa. Jono puheterapiapalveluihin on tällä hetkellä pitkä ja jonoa puretaan kiireellisyysjärjestyksessä. Puheterapiapalveluista ollaan puhelimitse yhteydessä puheterapia-aikojen varaamiseksi. Tiedusteluasioissa puheterapeutit ovat tavoitettavissa puhelinaikoina.

Kirkkonummen puheterapiapalvelujen esimies on Peter Grönroos, puh. 040 126 9628

Kansalaiset
Sosiaalipalvelut,Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus
kielelliset häiriöt / puhehäiriöt, kielellinen kehitys / puheen kehitys

Suomenkieliset puheterapeutit ja vastuualueet 

 

Salli Viljanen

Masalan alueen suomenkieliset lapset

050 577 4790

tiistai, torstai klo 12-13

 

Toimi auki, rekrytointi meneillään

Masalan alueen suomenkieliset lapset

040 586 7294

tiistai, torstai klo 12-13

 

Laura Ahjoharju

Suomenkieliset aikuiset sekä Veikkolan alueen suomenkieliset lapset

040 126 9843

tiistai, torstai klo 12-13

 

Teija Suoranta 2.1.19 alkaen

Keskustan alueen suomenkieliset lapset

050 577 4922

tiistai, torstai klo 12-13

 

Niina Nylander 30.11.18 saakka

Keskustan alueen suomenkieliset lapset

050 577 4789

tiistai, torstai klo 12-13

  

Ruotsinkieliset puheterapeutit

 

Kajsa Rintamäki

050 577 4791

tiistai, torstai klo 12-13

 

Caroline Breitenstein

040 126 9744

tiistai, torstai klo 12-13