Puheterapia

Kirkkonummen kunnan puheterapia

Puheterapeuttien puoleen voitte kääntyä erilaisten kommunikaation ongelmien (kielen, puheen ja äänen ongelmat), vauva- ja leikki-iän kielellisten kehityspulmien takia omasta aloitteesta, lähetteellä tai asiantuntijasuosituksesta.

Perusturvan puheterapeutit työskentelevät neuvolaikäisten lasten (kotihoidossa tai yksityisessä päivähoidossa olevat 0-6-vuotiaat), kouluikäisten lasten ja nuorten sekä aikuisten ja osastopotilaiden sekä heidän perheidensä ja omaistensa kanssa. Perusturvan puheterapeutit antavat konsultaatiota yhteistyötahoille (mm. päivähoito, koulu).

Vastuutaho:
Kirkkonummen kunta/Kyrkslätts kommun (tuottaja)
Kansalaiset
Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus,Sosiaalipalvelut
kielelliset häiriöt / puhehäiriöt, kielellinen kehitys / puheen kehitys

Ajanvaraus ja tiedustelut


Keskustan alue

Niina Nylander

puh. (09) 2968 3377

tiistai, torstai klo 13-14


Masalan alue

Kaisa Viljanen

puh. (09) 2968 3314

tiistai, torstai klo 13-14


Veikkolan alue

Salli Viljanen

puh. (09) 2968 3411

tiistai, torstai klo 13-14


Ruotsinkieliset asiakkaat

Kajsa Rintamäki

puh. (09) 2968 3412

tiistai, torstai klo 13-14


Vastaanotot

Ervastintie 2, 4 krs.

02400 Kirkkonummi


Mielenterveyspalvelujen johtaja

Peter Grönroos

puh. 040 1269 628