Puheterapia

Kirkkonummen kunnan puheterapia

Puheterapia on lääkinnällisen kuntoutuksen terapiamuoto. Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa henkilöitä, joilla on ongelmia kielellisissä taidoissa, puheessa, äänessä, syömisessä ja nielemisessä, suun motoriikassa, kuulossa, lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa. Puheterapian tarkoituksena on lieventää ja ehkäistä näitä häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen, kommunikaation ja ravitsemuksen ongelmia. Puheterapeutit työskentelevät neuvolaikäisten lasten, kouluikäisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän lähipiirinsä kanssa. Puheterapeutit antavat lisäksi konsultaatiota yhteistyötahoille (mm. varhaiskasvatus, koulu).

Puheterapiapalveluiden piiriin ohjaudutaan ensisijaisesti lääkärin, neuvolan, kouluterveydenhuollon tai muun hoitavan tahon lähetteellä. 

Vastuutaho:
Kirkkonummen kunta/Kyrkslätts kommun (tuottaja)
Kansalaiset
Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus,Sosiaalipalvelut
kielelliset häiriöt / puhehäiriöt, kielellinen kehitys / puheen kehitys

Tiedustelut


Keskustan alue

Niina Nylander

puheterapeutti

puh. (09) 2968 3377

tiistai, torstai klo 13-14


Masalan ja Veikkolan alue

Salli Viljanen

vs. puheterapeutti

puh. (09) 2968 3411

tiistai, torstai klo 13-14


Ruotsinkieliset asiakkaat

Kajsa Rintamäki

puh. (09) 2968 3412

tiistai, torstai klo 13-14


Vastaanotot

Ervastintie 2, 

3. ja 4. krs

02400 Kirkkonummi


Mielenterveyspalvelujen johtaja

Peter Grönroos

puh. 040 1269 628