Puheterapeutti varhaiskasvatuksessa

Puheterapeutin vastuualueeseen kuuluu puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus ja kuntoutus.

Kirkkonummen kunnassa puheterapeutteja työskentelee sekä sivistystoimessa että perusturvassa.

Sivistystoimen puheterapeutin asiakkaita ovat kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja perhepäivähoidossa sekä esiopetuksessa olevat lapset. Perusturvan puheterapeuttien asiakkaita ovat yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset. Lapsella tulee olla neuvolan lähete päästäkseen puheterapiaan.

Puheterapeutti tekee moniammatillista, ohjaavaa ja konsultoivaa yhteistyötä lapsen perheen, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, terveydenhuollon ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa.

Yhteystiedot varhaiskasvatuksen puheterapeuteille.

Vastuutaho:
(tuottaja)
Kansalaiset,Lapset ja lapsiperheet
Lasten päivähoito
varhaiskasvatus / ruotsinkielinen varhaiskasvatus, varhaiskasvatus / suomenkielinen varhaiskasvatus