Psykologi varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen psykologin asiakkaiksi kuuluvat kaikki suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset.

Mikäli sinulla on huolta lapsesi kehitykseen, oppimiseen, käyttäytymiseen tai kasvatukseen liittyvissä asioissa, voit olla itse suoraan yhteydessä häneen. Psykologille ei tarvita erillistä lähetettä. Sinun tulee olla yhteydessä psykologiin silloinkin, kun suositus yhteydenottoon on annettu esimerkiksi neuvolasta, varhaiskasvatuksesta tai puheterapeutilta.

Varhaiskasvatuksen psykologin tavoitteena on tukea varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten perheitä ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä.  Psykologi osallistuu tarvittaessa lapsen asioissa käytäviin neuvotteluihin ja suunnittelee tukitoimia yhdessä perheen, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja muiden erityistyöntekijöiden kanssa. Merkittävä osa varhaiskasvatuksen psykologin työtä on psykologisten perustutkimusten tekeminen lapsille. Varhaiskasvatuksen psykologi vastaa esiopetuksen osalta oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämistä psykologipalveluista.

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa laaja-alaiset erityislastentarhanopettajat ohjaavat perheitä eteenpäin psykologipalveluihin.    

Yhteystiedot

Kansalaiset,Lapset ja lapsiperheet
Lasten päivähoito
varhaiskasvatus / ruotsinkielinen varhaiskasvatus, varhaiskasvatus / suomenkielinen varhaiskasvatus, ammatit / psykologit