Potilas- ja sosiaaliasiamies

Potilasasiamies

  • Neuvoo potilasta lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • Avustaa potilasta, mutta ei edusta oikeudessa
  • Tiedottaa potilaan oikeuksista
  • Toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • Mikäli hoitoonne tai kohteluunne liittyy ongelmia tai oikeuksianne on loukattu, toivomme Teidän keskustelevan asiastanne toisen osapuolen kanssa.
  • Tarvittaessa voitte kääntyä yksiköstä vastaavan ylilääkärin, johtava hammaslääkärin, ylihoitajan tai potilasasiamiehen puoleen.

Potilasasiamiehen kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia ja henkilökunnalle annettavasta palautteesta sovitaan Teidän kanssanne.

Potilaan oikeusturva

Potilasasiakirjojen tarkastusoikeus

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja neuvoa ja ohjata asiakasta hänen oikeuksiensa edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilas- ja sosiaaliasiamiehen yhteystiedot

Johanna Söderlund
PL 75, 10611 Raasepori

puh. 019 289 2022 tai vaihde 019 289 2000
johanna.soderlund@raasepori.fi



HYKS-sairaanhoitoalueiden potilasasiamiehet

Lisätietoja puh. 09 4711