Potilaan oikeusturva

Potilaana teillä on mm. oikeus

  • Hyvään hoitoon. Hoito ei saa loukata ihmisarvoa, vakaumusta eikä yksityisyyttä
  • Asialliseen tutkimukseen ja oikeaan hoitopaikkaan
  • Hyvään kohteluun
  • Käyttää sekä suomen että ruotsin kieltä
  • Päästä kiireettömään tutkimukseen ja hoitoon määräajassa
  • Tutustua Teitä koskeviin potilasasiakirjoihin ja oikaista väärät tiedot. Tiedot antaa lääkäri tai hänen ohjauksensa mukaan muu terveydenhuollon koulutuksen saanut henkilö
  • Tulla kuulluksi alaikäisenäkin

Terveyskeskuksen hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutuslomake.

Hoitoon tai kohteluun tyytymätön voi tehdä muistutuksen hoitolaitokselle, ilmoituksen potilasvakuutuskeskukselle tai kantelun terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille