Postin lakolla vaikutuksia kunnan paperiposti- ja asiakirjaliikenteeseen

08.11.2019 13:50

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Postin lakko aiheuttaa viivettä kunnan lähettämän paperipostin kulkuun ja asiakirjaliikenteeseen. Kirkkonummen kunta pyrkii mahdollisuuksien mukaan toimittamaan asiakirjat sähköisiä kanavia käyttäen.

Kaikki tehdyt päätökset pyritään toimittamaan sähköpostitse. Jos kyseessä on arkaluontoista materiaalia, käytetään salattua sähköpostia. Poliittiset päätökset päivitetään kunnan verkkosivuille, ja tiedonannot toimitetaan sähköpostitse. Ne päätökset, joita ei voi sähköpostitse toimittaa, toimitetaan kunnan palvelupisteeseen (Ervastintie 2), josta asiakkaat voivat noutaa ne. Näitä ovat esimerkiksi päätökset sosiaalitoimen asiakkaille.

Kunnan lähettämistä laskuista ei peritä lakon aikana viivästyskorkoja, ja kunta on päättänyt 13.11., että ei lähetä laskuja lainkaan Postin lakon aikana sekaannusten välttämiseksi. 

Kunnantalo