Porkkalantie 1150, Uusi ympäristöluvanvarainen toiminta (YSL 27 §)

12.07.2017 11:22

Kategoria: Kuulutukset

Ympäristölupahakemus

Graniittirakennus Kallio Oy hakee ympäristölupaa maankaatopaikalle, pilaantumattomien maa-ainesten läjitykseen kiinteistöillä 257-402-1-127 ja 257-433-1-80, Porkkalantie 1150, Kirkkonummi.

Tietoomme on tullut, että posti on jättänyt toimittamatta joitakin hakemuksen kuulutukseen 8.5. – 7.6.2017 liittyneitä kuulemiskirjeitä. Tämän vuoksi hakemusasiakirjat asetetaan uudelleen nähtäville ajalla 24.7. – 23.8.2017. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteessä, Ervastintie 2 sekä sähköisessä muodossa: www.julkipano.fi.

Ne joiden etua tai oikeutta asia koskee, voivat tehdä muistutuksen ja muut voivat ilmaista mielipiteensä. Muistutus tai mielipide on esitettävä kirjallisesti ja osoitettava Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimitettava viimeistään 23.8.2017 osoitteeseen Kirkkonummen kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi tai www.julkipano.fi sivuston kautta. Muistutuksesta tai mielipiteestä tulee ilmetä tekijän yhteystiedot ja nimi. Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia ja mielipiteitä ei jätetä määräajassa. Asiassa jo aiemmin jätetyt muistutukset ja mielipiteet on kirjattu ja huomioitu.

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Sari Soini, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh 040 1269 678 (31.7.-3.8. ja 14.8.-)

 

Kirkkonummella 21.7.2017
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Hakemuksen tiedot