Porkkalanniemen ulkoilualueet avautuvat uudistuneena

24.10.2018 13:00

Kategoria: Matkailu Liikunta ja ulkoilu Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Vapaa-aika

Uudistunut Porkkalanniemen ulkoilualue Kirkkonummella avautuu retkeilijöille 24.10.2018. Alueelle on tehty uusia merkittyjä reittejä ja rakennettu esteettömiä käyntejä. Tuttuja taukopaikkoja on myös kohennettu. Seitsemän keittokatosta, kaksi tulipaikkaa ja merkityt jätepisteet parkkipaikoilla palvelevat eväsretkeilijöitä. Luvassa on lisää myös pysäköintialueita. Veneilijöitä palvelevat vierasvene-, retki- sekä luonnonsatamat.

Pitkälle lounaaseen, keskelle Suomenlahtea kurottuva Porkkalanniemi on mittaamattoman arvokas luontoarvoiltaan ja kulttuurihistorialtaan. Porkkalan saaristo on Suomen tärkeimpiä lintualueita, päämuuttoreitit kulkevat alueen kautta. Vanhat havumetsät ja hakamaat, jyrkät silikaattikalliot, karut kallioluodot ja haavoittuva vedenalainen luonto muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden. Porkkalanniemen voi nähdä pääkaupunkiseudun viherkehän läntisenä solmukohtana, jossa metsä kohtaa meren.

"" 

”Luonnon, kulttuuriperintöarvojen ja virkistyskäytön yhteensovittaminen oli tärkeä lähtökohta käytettävyyden ohella. Keskitimme reitit ja palvelut jo käytössä olevalle alueelle siten, että retkeilijän on mahdollisuus kokea parhaat maisemanäkymät ja vaihteleva luonto; metsät, kalliot ja meri”, kertoo projektipäällikkö Hanna Ylitalo Metsähallituksesta.

Porkkalaniemen ulkoilukokonaisuutta on suunniteltu ja toteutettu yhdessä alueen omistajien Metsähallituksen, Kirkkonummen ja Nurmijärven kuntien, Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen kanssa. Niemen eteläosa on Kirkkonummen kunnan luonnonsuojelualuetta, Lähteelän alue idässä kuuluu Helsingin kaupungille. Niemen pohjoisosassa sijaitseva Vetokannas on Vantaan virkistysaluetta. Lähellä Tullandetin siltaa sijaitsee puolestaan Nurmijärven virkistysalue. Retkeilijälle kokonaisuus näkyy jatkossa kuitenkin yhtenäisenä.”Kirkkonummella vastaavia muutostöitä on tehty jo aiemmin Meikon ulkoilualueella, nyt työn alla on suositun Linlon ulkoilualueen kehittäminen. Suunnitteilla on mm. kysyttyjä opastettuja reittejä”, kertoo vapaa-aikatoimen johtaja Katja Linnakylä Kirkkonummen kunnasta. 

Muutostöissä luonnonsuojelu on ollut keskeisessä roolissa. Porkkalan valtion omistamille alueille perustetaan luonnonsuojelualue valtioneuvoston asetuksella. Perustettava luonnonsuojelualue sijaitsee ulkomerellä ja siihen kuuluu laajoja vesialueita, pieniä saaria ja luotoja sekä Träskön saari. Telegrafbergetin alue tulee myös kuulumaan tähän suojelualueeseen. Perustettavan luonnonsuojelualueen pinta-ala tulee olemaan noin 12 764 ha, josta maata on noin 242 ha ja vettä 12 520 ha; Kirkkonummen saariston sekä Inkoon saariston Natura-alueita.

Opastusmateriaali ja mm. tietoa maastoon merkityistä yhtenäisistä viitoituksista www.luontoon.fi/porkkala.
Lue lisää www.kirkkonummi.fi/porkkalanniemen-ulkoilu-ja-suojelualueet
www.visitkirkkonummi.fi/alueet/rannikko/
https://retkipaikka.fi/porkkala/

Porkkalanniemi