Pomoväst jakaa hanketukea yrityksille ja yhteisöille

08.09.2020 12:29

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Vapaa-aika Yrittäjyys

Syksyn hakukierros on käynnissä

Hanketukia on eri tarkoituksiin. Hankkeet jaetaan eri tyyppeihin toiminnan ja sisällön mukaan seuraavasti:
• Kehittämishanke, joka voi olla yleishyödyllinen kehittämishanke tai yhteistyöhanke
• Yleishyödyllinen investointi
• Koulutus- tai tiedonvälityshanke
• Teemahanke, joka koostuu useista eri toimenpiteistä, ”alahankkeista”.

Tämän vuoden aikana Pomoväst priorisoi hankkeita jotka tukevat strategian painopistealuetta "Luonto kehittämismahdollisuutena".

Hakemukset on jätettävä viimeistään 30.9.2020.

Lisätietoa:
Leader Pomoväst (etusivu)
Hanketuet
Yritystuet

Leader-ryhmät ja ELY-keskukset toteuttavat Suomessa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa vuosina 2014–2020. Manner-Suomessa toimii yhteensä 54 Leader-ryhmää ja 15 ELY-keskusta, joilla jokaisella on oman alueen tarpeisiin perustuva maaseudun kehittämissuunnitelma. Näihin pohjautuvat hankkeet toteuttavat Manner-Suomen kehittämisohjelmaa käytännössä.

pomoväst