Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun

Satunnaisia lapsen poissaolopäiviä ei hyvitetä asiakasmaksussa. Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin: 

  1. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan. Sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa päiväkotiin/perhepäivähoitajalle heti sairauden alettua.

  2. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa päiväkotiin/perhepäivähoitajalle heti sairauden alettua.

  3. Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Jos lapsella on yksikin läsnäolopäivä, peritään koko kuukauden maksu.

  4. Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysrahajaksojen ajan. Isyysrahajaksosta tulee ilmoittaa päiväkodin johtajalle/perhepäivähoidon ohjaajalle kirjallisesti kaksi viikkoa ennen jakson alkua.

Lisätietoa asiakaspalvelusihteereiltä: 

Susanna Whitaker
puh. 050 4143 597

Tiina Vehmanen
puh. 040 1269 301

sähköposti:  
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi