Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun

Satunnaisia lapsen poissaolopäiviä ei hyvitetä asiakasmaksussa. Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin: 

  1. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan. Sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa päiväkotiin/perhepäivähoitajalle heti sairauden alettua.

  2. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa päiväkotiin/perhepäivähoitajalle heti sairauden alettua.

  3. Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Jos lapsella on yksikin läsnäolopäivä, peritään koko kuukauden maksu.

  4. Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysrahajaksojen ajan. Isyysrahajaksosta tulee ilmoittaa päiväkodin johtajalle/perhepäivähoidon ohjaajalle kirjallisesti kaksi viikkoa ennen jakson alkua.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle kunnallisessa päiväkodissa lomansa ajaksi (1.6.–31.7.2019) varhaiskasvatuspaikan eivätkä peruuta sitä kahta viikkoa ennen Päikky-järjestelmässä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet maksupäätöksessä määritellystä asiakasmaksusta. Mikäli asiakasmaksua ei ole, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet 27 eurosta.

Kunnan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perhepäivähoidon henkilöstölle järjestetään kaksi kehittämispäivää toimintavuoden 2018– 2019 aikana. Näiltä päiviltä ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua, mikäli huoltajat järjestävät itse lapsen hoidon. Näinä päivinä ei myöskään järjestetä esiopetusta, mutta lapsi voi tarvittaessa olla koko päivän varhaiskasvatuksessa. Myöskään kerhotoimintaa ei järjestetä kehittämispäivinä.

Lisätietoa asiakaspalvelusihteereiltä: 

Susanna Whitaker
Tiina Vehmanen

sähköposti:  
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi