Poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä Framnäsintiellä 16.8. lähtien

12.08.2021 08:58

Kategoria: Kadut ja tiet

Rakennustyömaan vesi- ja viemäritöiden vuoksi Framnäsintiellä on poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä viikolla 33.

Vesi- ja viemäritöiden takia Framnäsintielle tehdään 3-4 kaivantoa yksi kerrallaan.
Kaivannon kohdalla kevyt liikenne joudutaan ohjaamaan osittain ajoradalle ja ajorata myös kapenee kaivantotyön takia.
Yksi kaivantotyö kestää noin päivän.

Pyydämme alueella liikkuvia autoilijoita, pyöräilijöitä, kävelijöitä ja muilla kulkuneuvoilla liikkuvia erityiseen varovaisuuteen poikkeuksellisten liikennejärjestelyiden aikana.
Framnäsintiellä on rakennustyömaasta johtuen myös paljon raskasta ajoneuvoliikennettä.

Kaivutyöt suorittaa ja poikkeuksellisista liikennejärjestelyistä vastaa T2H Rakennus Oy.

Pahoittelemme kaivutöistä aiheutuvaa haittaa.

Lisätiedot: kunnossapito@kirkkonummi.fi

Tietyö