Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan laatiminen vireille

07.06.2019 13:30

Kategoria: Kuulutukset

Osayleiskaavan laatimisen taustalla on Helsingin ja Turun välisen nopean ratayhteyden (Espoo-Salo oikorata eli ns. ESA-rata) meneillään oleva yleissuunnittelu ja tarve osoittaa suunnittelun mukainen ratalinjaus lainvoimaisessa yleiskaavassa.

 

Suunnittelualue sijaitsee Pohjoisella Kirkkonummella ja käsittää osan sekä Veikkolan taajaman alueesta, että Nuuksion kansallispuistosta. Suunnittelualue on kooltaan noin 630 hehtaaria.

 

Kunnan tavoitteena on osoittaa osayleiskaavassa samassa ratakäytävässä liikennöivää lähijunaliikennettä palvelevan Veikkolan seisakkeen sijainti, sinne johtavat liikenneyhteydet sekä seisakkeen välittömän lähialueen maankäyttö. 

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille ja julkaistu kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa https://www.kirkkonummi.fi/40000-pohjoisen-kirkkonummen-liikennekaytavan-oyk

 

Vastaava suunnittelija:       kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen

s-posti:                                seppo.makinen@kirkkonummi.fi

puh:                                    040 538 9587

 

Kirkkonummella 7.6.2019 

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut