Yritysten ja yrittäjien työterveyshuolto

Kunnat ovat velvollisia järjestämään työterveyshuoltoa alueellaan toimiville yrityksille, yrittäjille, maatalousyrittäjille ja omaa työtä tekeville. Yritykset vastaavasti ovat lainsäädännöllisesti velvoitettuja järjestämään vähintään lakisääteiset ennaltaehkäisevät työterveyshuollon palvelut työntekijöilleen. Sairaanhoitopalvelujen järjestäminen työntekijöille on työnantajalle vapaaehtoista. Kirkkonummen kunta ei tuota itse työterveyshuollon palveluita.

Kirkkonummen kunta on kilpailuttanut lakisääteiset työterveyshuollon palvelut ja työterveyshuollon rajatut sairaanhoidolliset palvelut oman henkilöstönsä lisäksi myös yritysten käytettäviksi. Yritys voi hankkia kunnan kilpailuttaman sopimuksen ehdoilla lakisääteiset palvelut ja niiden lisäksi halutessaan myös rajattuja sairaanhoidollisia palveluja. Tarjouskilpailun voittanut yritys on Suomen Terveystalo Oy, joka järjestää kyseiset palvelut 1.1.2020 alkaen.

Terveystalo laatii yhteistyössä yrityksen kanssa yrityksen työterveyshuollon toimintasuunnitelman. Se sisältää mm. työpaikkaselvitykset, neuvonta- ja ohjauspalvelut, ensiapuvalmiuden suunnittelun, terveystarkastukset, työkykyä ylläpitävät toimet ja vajaakuntoisten seurannan. Työkykyä ylläpitävään toimintaan kuuluvat työkykyarviot, kuntoutussuunnitelmat, työyhteistyö ja varhaisen tuen sekä päihdeongelmaisten hoitoonohjausmallien toteuttaminen yhteistyössä yrityksen kanssa. Toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain. Yritykset maksavat Terveystalolle työterveyshuollon palveluista sopimuksen mukaiset maksut, joista KELA korvaa 50 - 60 % vuosittain päättämiinsä enimmäismääriin asti.

Jos yritys haluaa käyttöönsä Kirkkonummen kunnan kilpailuttaman sopimuksen Suomen Terveystalo Oy:n kanssa, on yrityksen täytettävä tämän sivun alareunan linkissä oleva ilmoituslomake.

Lisätietoja Terveystalon toiminnasta ja palveluista saa ottamalla yhteyttä Suomen Terveystalo Oy:n Kirkkonummen työterveyshuollon yhteyshenkilöön Saila Vihtariin, puh. 050 530 2234, saila.vihtari(at)terveystalo.com

Ilmoituslomake