Pientaloasukkaat tarkistaneet mallikkaasti kodin paloturvallisuusasioita

08.08.2018 09:46

Kategoria: Asuminen ja ympäristö

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on lähettänyt osalle alueensa pientaloasukkaista paloturvallisuusoppaan ja omavalvontalomakkeen kodin paloturvallisuuden tarkistamiseksi.

Tänä vuonna kirjeen sai noin 2800 taloutta. Asukas tarkistaa onko lomakkeella mainitut paloturvallisuuteen liittyvät asiat kotona kunnossa ja lähettää vastaukset pelastuslaitokselle. Omavalvonnan kautta pelastuslaitos haluaa kannustaa asukkaita omatoimiseen kodin turvallisuuden parantamiseen.

”Vastausprosentti on tällä hetkellä 74 %. Niille, jotka eivät ole vielä vastanneet, on lähetetty muistutuskirje. Muistutukseen voi vastata 26.8.2018 saakka”, toteaa johtava palotarkastaja Henna Piisku ja kiittää aktiivisuudesta jo vastauksensa lähettäneitä. ”Toivomme, että kaikki valvontakirjeen saaneet palauttaisivat sen määräaikaan mennessä. Jos kirjettä ei palauta muistutuskirjeestä huolimatta, pelastuslaitos tekee palotarkastuksen kyseiseen pientaloon loppuvuoden tai viimeistään alkukevään aikana”, Piisku sanoo. Hänen mukaansa palautusprosentti on viime vuosina ollut hyvä, yli 90 % lomakkeista on palautettu pelastuslaitokselle.

Monissa kodeissa on liian vähän palovaroittimia

Johtava palotarkastaja on käynyt läpi kaikki tähän mennessä palautetut vastaukset. ”Oikein hyvin asukkaat ovat pohtineet oman kotinsa paloturvallisuusasioita. Teema, joka erityisesti on noussut vastauksissa esiin, on palovaroittimet. Niitä moni on huomannut kodissaan olevan liian vähän. Palovaroittimia tulee olla kaikissa asuinkerroksissa vähintään yksi jokaista alkavaa 60 m² kohden, esimerkiksi 125 neliön kodissa on oltava vähintään kolme palovaroitinta”, Henna Piisku sanoo. Hän muistuttaa myös, että vain toimiva palovaroitin voi pelastaa. Palovaroittimen toiminta on hyvä testata testinappia painamalla kuukausittain. Paristot on vaihdettava valmistajan ohjeen mukaan ja itse laite uusittava vähintään 10 vuoden välein. Myös sähköverkkoon kytkettyjen palovaroitinten paristot tulee vaihtaa tarvittaessa, jotta laite toimii myös sähkökatkojen aikana.

Johtava palotarkastaja nostaa myös kaksi muuta paloturvallisuuden kannalta tärkeää teemaa esille. ”Jokaisesta kodista olisi hyvä löytyä alkusammutusväline, kuten sammutuspeite tai käsisammutin. Niiden avulla pienet palonalut voi sammuttaa nopeasti ja suuremmilta vahingoilta voidaan välttyä. Toinen asia on ulkona olevan osoitenumeron näkyvyys. Vaikka itse näkee osoitenumeron hyvin, on tärkeää katsoa asiaa myös ulkopuolisen silmin. Löytääkö ensimmäistä kertaa paikalle tuleva osoitenumeron helposti kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina? Estääkö esimerkiksi kasvillisuus numeron näkymisen tielle? Selkeästi näkyvä osoitenumerointi voi nopeuttaa avun saapumista perille hätätilanteissa useilla minuuteilla”, Piisku muistuttaa.

Valvonnalla ennaltaehkäistään onnettomuuksia

Omavalvontalomakkeiden lähettäminen on osa pelastuslaitoksen tekemään paloturvallisuuden valvontatyötä, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä onnettomuuksia. Alueet, joille omavalvontalomakkeita postitetaan, valitaan pelastuslaitoksen vuosittaisen suunnitelman mukaan. Pelastuslaitos tekee edelleen myös perinteisiä palotarkastuksia omavalvonnan lisäksi.Palotarkastukset pyritään suuntaamaan kohteisiin, joissa on erityinen tarve paloturvallisuuden asiantuntijoiden käynnille. Lisäksi pelastuslaitoksen yksiköitä kiertää asuinalueilla tekemässä turvallisuushavaintoja. Havainnoista jätetään korjauskehotuskirje ja taloyhtiöissä suoritetaan tarvittaessa palotarkastus. Vuosittain Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tekee noin 2700 palotarkastusta erilaisiin toimitiloihin ja kiinteistöihin.

Pelastuslaitoksen nettisivuilta www.lup.fi löytyy kodin turvallisuuden tarkistuslista, jonka avulla oman kodin turvallisuusasioita voi käydä läpi, vaikkei valvontakirjettä omaan postilaatikkoon tänä vuonna olisi tullutkaan.

Päivystävään palotarkastajaan voi olla arkisin klo 9.00-11.30 yhteydessä, jos on kysyttävää kodin paloturvallisuudesta tai omavalvonnasta puh. 09 8162 6815.

Osoitenumeron hyvä näkyvyys tärkeää

Osoitenumeron näkyys voi nopeuttaa avun saapumista paikalle hätätilanteissa useilla minuuteilla. Oman kodin osoitenumeron näkyvyyttä kannattaa arvioida ulkopuolisen silmin. Näkyykö osoitenumero selkeästi kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina? Kuvassa talon seinustalla olevat pensaat ovat kasvaneet osittaiseksi näköesteeksi osoitenumerolle.

Kuva: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos.

Osoitenumero