Perusturvajohtajan koronakatsaus viikko 20

20.05.2021 09:48

Kategoria: Koronatilanne Palvelut Perusturva

Koronataudin ilmaantuvuus on laskenut Kirkkonummella samoin kuin koko HUS-alueella. Maalis-kuun kahdella viimeisellä viikolla ilmaantuvuus oli Kirkkonummella 102,2 ja HUS-alueella 319,8 sataatuhatta asukasta kohden.  Viimeisen kahden viikon aikana ilmaantuvuus oli Kirkkonummella 42,4 ja HUS-alueella 80,5.

Alueellisilla rajoitustoimilla ja tehokkaalla jäljitystyöllä on ollut merkittävä rooli ilmaantuvuuden laskussa. Ilmaantuvuuden laskua edesauttaa myös rokotusten eteneminen. Rokotukset etenevät sitä mukaa kuin saamme rokotteita.  Rokotettujen määrä kasvaa Kirkkonummella tasaisesti jopa 500 henkilöllä päivässä.

Aluksi rokotteita saatiin kuntaan rokotusjärjestyksen mukaisessa vuorossa olevien ikäryhmien koon mukaan. Nykyisin rokotteita saadaan kunnan väestömäärän perusteella. Johtuen kuntien erilaisesta ikä- ja riskiryhmärakenteesta kuntien rokotukset ovat edenneet hieman eri tahdissa.

Rokotusjärjestys on valtioneuvoston päättämä. HUS-alueen kunnat sopivat yhteisesti rokotusten etenemisen periaatteet. Kunnat laajentavat rokotukset seuraaviin ikäryhmiin, kun kuntaan lähiaikoina saapuvien rokote-erien määrät ovat varmistuneet ja edellisten ikäryhmien rokotuksissa on päästy riittävän pitkälle.

Kaikki kuntaan saadut rokotteet on saatu tehokkaasti käyttöön.  Peruuttamatta jääneitä rokotusaikoja on ollut melko vähän, ja ns. ylijäämärokotteet on annettu sote-henkilöstölle ja rokotusvuorossa oleville kuntalaisille, jotka ovat jostain syystä jääneet ilman rokotusaikaa.

Rokotukset ovat sujuneet hyvin sekä keskustan rokotuspisteellä että Veikkolassa, ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä.

Hyvällä työllä on kuitenkin myös kääntöpuolensa: puhelinjonot ovat pidentyneet ja etenkin hoitajien vastaanottoaikoja on vähemmän. Kun työntekijöitä on siirretty hoitamaan rokotuksia ja koronajäljitystä, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja kroonisten sairauksien hoito on kärsinyt resurssipulasta. Päivittäisen työn organisoinnilla ja toimintamalleja kehittämällä pyrimme tuottamaan kuntalaisille palveluja pandemiatilanteesta huolimatta. Onneksi suuri osa kuntalaisista on suhtautunut tilanteeseen ymmärtäväisesti.

Kannustamme kaikkia rokotusvuorossa olevia hakeutumaan aktiivisesti rokotuksiin. Rajoitustoimet  ja turvaohjeet jatkuvat tautitilanteen vaatimalla tavalla toistaiseksi, lievennyksiä tehdään tautitilannetta seuraten. Kaikki voimme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että suunta on kohti normaalioloja.

 

VT. perusturvajohtaja Jaana Koskela

""