Perusturvajaosto

Perusturvajaosto

1. tekee lautakunnan toimialueeseen ja toimivaltaan kuuluvat yksilöpäätökset, ellei toimivalta kuulu lautakunnan alaiselle viranhaltijalle
2. käsittelee lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, jotka koskevat yksilökohtaista sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä.

Jäsen Varajäsen
Pj Johanna Järvinen  ps Piia Aallonharja ps
Vpj Jenny Mäkinen rkp Kaj Sjöblom rkp
Katja Juuti sdp Pekka Oksanen sdp
Lauri Lavanti vihr Irja Kekkonen vihr
Mikael Ljungberg kok Maija Jäntti kok

Esittelijä: käsiteltävästä asiasta riippuen ko. palveluryhmän johtaja 
Sihteeri: Marika Kinnunen