Perusturva menestyi hienosti keskisuurten kuntien kustannusvertailussa

12.06.2017 14:02

Kategoria: Perusturva

Suomen Kuntaliiton tuoreen keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvertailun mukaan Kirkkonummen kunnan perusturvan ikävakioidut kustannukset ovat 7,3 prosenttia alle kuntien keskiarvon. Ikävakioidut kustannukset ovat Kirkkonummella 3 198 €/asukas eli vertailujoukon viidenneksi pienimmät. Keskimäärin kunnissa kustannukset ovat 3 448 €/asukas. Perusturvajohtaja Liisa Ståhlen mukaan määrätietoinen toiminnan kehittäminen ja kustannustietoisuus näkyvät vuoden 2016 hyvässä tuloksessa. Tulos on jatkumoa viime vuosien hallitulle kehittämistoiminnalle. Vuonna 2016 jatkettiin onnistuneesti mm. lasten ja lapsiperheiden matalankynnysten palveluiden saatavuuden parantamista vakiinnuttamalla uusi toimintamalli. Tämä näkyy mm. lastensuojelun alhaisissa kustannuksissa. Kirkkonummen lastensuojelun kustannukset olivat lähes 31 prosenttia alle keskisuurten kuntien keskiarvon.

Kirkkonummen perusterveydenhuolto on myös järjestetty kustannustehokkaasti. Kustannukset ovat 4 prosenttia alle keskisuurten kuntien keskiarvon. Erikoissairaanhoidon kustannukset Kirkkonummella ovat vertailuryhmän toiseksi alhaisimmat heti Kauniaisten jälkeen. Kustannusvertailusta ilmenee ikäihmisten palveluiden hyvä resurssointi Kirkkonummella.

Keskisuurten kuntien korkeimmat sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset olivat 2016 kuntayhtymä Saarikassa 3 872 €/asukas ja Kotkassa 3 852 €/asukas. Alhaisimmat kustannukset ovat Mustijoella 3 021 €/asukas ja Sipoossa 3 027 €/asukas.

Suomen Kuntaliitto on tehnyt vastaavaa selvitystä vuodesta 2001 lähtien. Kirkkonummi on ollut mukana selvityksessä vuodesta 2010 lähtien.

Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Liisa Ståhle, 050 594 1749.