Tietoa perusturvasta

Perusturvan toiminta-ajatus

Perusturvan toimialan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia järjestämällä asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Toiminnassa keskeistä on ennaltaehkäisevä työote, sujuvat palveluketjut sekä yhteisen osaamisen vahvistaminen ja jakaminen toimialan ja kunnan sisällä sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Perusturvan keskeisinä pitkän aikavälin strategisina tavoitteina ovat:

  • ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja
    eriarvoisuuden vähentäminen
  • kansalaisten kannustaminen vastuulliseen
    terveyskäyttäytymiseen
  • mielenterveyspalveluiden saatavuuden, erityisesti matalan
    kynnysten palveluiden, parantaminen
  • ikäihmisten toimintakyvyn säilymisen tukeminen

Organisaatio