Perusturva

Perusturvan hallinto

Perusturvan johtoryhmä:
Hallintosäännön § 44 mukaan kunnan hallinnossa toimivat kunnan johtoryhmä, sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen sekä yhdyskuntatekniikan toimialan johtoryhmät. Kunnanjohtaja päättää kunnan johtoryhmän kokoonpanosta, toimialajohtajat omien toimialojensa johtoryhmien kokoonpanosta.

sivua päivitetään parhaillaan