Perhepalvelut

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon sosiaalisen tuen arvioimiseksi

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi perustuu:

  • hakemukseen (vapaamuotoinen hakemus joko kirjallisesti tai puhelimitse)
  • yhteydenottoon (viranomainen ottaa yhteyttä vanhempien suostumuksella)
  • lastensuojeluilmoitukseen (viranomainen tai yksityishenkilö ottaa yhteyttä)
  • muuta tietä

Hakemuksen, yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen saavuttua se käsitellään 7 arkipäivän kuluessa. Palvelutarpeen arvioinnin tulee valmistua viimeistään 3 kuukauden kuluttua asian vireille tulosta.

Palvelutarpeen arvioinnin kulku
Voit kysyä neuvoa ja antaa palautetta

Yhteystiedot

Toritie 3, 2.krs
02400 Kirkkonummi
puh. vaihde 09 29681

Päivystys

Virka-aikana 

ma-pe klo 8.00-15.00

040 573 9193

Muina aikoina

Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys

09 8164 2439