Perhepalvelut

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon sosiaalisen tuen arvioimiseksi

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi perustuu:

  • hakemukseen (vapaamuotoinen hakemus joko kirjallisesti tai puhelimitse)
  • yhteydenottoon (viranomainen ottaa yhteyttä vanhempien suostumuksella)
  • lastensuojeluilmoitukseen (viranomainen tai yksityishenkilö ottaa yhteyttä)
  • muuta tietä

Hakemuksen, yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen saavuttua se käsitellään 7 arkipäivän kuluessa. Palvelutarpeen arvioinnin tulee valmistua viimeistään 3 kuukauden kuluttua asian vireille tulosta.

Palvelutarpeen arvioinnin kulku
Voit kysyä neuvoa ja antaa palautetta
Asiakastyytyväisyyskysely 2020

Perhepalveluiden ja lastensuojelun toiminta poikkeustilanteessa

Lapsiperheille tarjotaan poikkeusolosuhteissa sosiaalipalveluita tarveharkinnan mukaan. Sekä sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa että lastensuojelussa noudatetaan hallituksen linjausta, jossa kehotetaan välttämään kasvokkaisia tapaamisia ja suuria neuvotteluja. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä.

Käytännössä keskitämme työtämme omana palveluna tuotettuun tukeen. Puhelinnumero on 040 5739193 

Meillä on päivittäin käytössä liikkuvan työn tiimi, joka vastaa perheiden erilaisiin avuntarpeisiin. Yhteistyötahot ja perheet voivat olla yhteydessä sekä päivystysnumeroihin ja perheiden vastuusosiaalityöntekijöihin.

 

Yhteystiedot

Toritie 3, 2.krs
02400 Kirkkonummi
puh. vaihde 09 29681

Päivystys

Virka-aikana 

ma-pe klo 8.00-15.00

040 573 9193

Muina aikoina

Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys

09 8164 2439