Perhepalvelut

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon sosiaalisen tuen arvioimiseksi

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi perustuu:

  • hakemukseen (vapaamuotoinen hakemus joko kirjallisesti tai puhelimitse)
  • yhteydenottoon (viranomainen ottaa yhteyttä vanhempien suostumuksella)
  • lastensuojeluilmoitukseen (viranomainen tai yksityishenkilö ottaa yhteyttä)
  • muuta tietä

Hakemuksen, yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen saavuttua se käsitellään 7 arkipäivän kuluessa. Palvelutarpeen arvioinnin tulee valmistua viimeistään 3 kuukauden kuluttua asian vireille tulosta.

Palvelutarpeen arvioinnin kulku
Voit kysyä neuvoa ja antaa palautetta

Perhepalveluiden ja lastensuojelun toiminta poikkeustilanteessa

Lapsiperheille tarjotaan poikkeusolosuhteissa sosiaalipalveluita tarveharkinnan mukaan. Sekä sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa että lastensuojelussa noudatetaan hallituksen linjausta, jossa kehotetaan välttämään kasvokkaisia tapaamisia ja suuria neuvotteluja. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä..

 

Yhteystiedot

1.12.2022 alkaen palvelemme

Hyvinvointikeskuksen

Perhekeskuksessa 

osoitteessa:

Jokiniityntie 2, 3.krs. 


puh. vaihde 09 29681

ma – to klo 8-16
pe klo 8-15

Ovi on lukittuna klo 11-12

Päivystys

Virka-aikana 

ma-pe klo 8.00-15.00

040 573 9193

Muina aikoina

Länsi-Uudenmaan sosiaali ja kriisipäivystys

09 8164 2439