Perhepäivähoito

Kodinomainen hoito tapahtuu perhepäivähoitajan kotona ja ryhmässä on neljä alle lasta.

Pieni ryhmä mahdollistaa lapsille rauhallisen arjen ja leikkiympäristön. Perhepäivähoitajat toteuttavat lasten kanssa kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa jokaisena hoitopäivänä. Yhteiset tapahtumat ja toiminnat, kuten esim. jumpat, keräävät alueen perhepäivähoitajat ja lapset säännöllisesti yhteen, jolloin lapsi saa tuntumaa myös suurempaan ryhmään.

Perhepäivähoitajan työaika toteutuu lasten hoitoaikojen mukaan klo 6.30-17.30 välisenä aikana. Ylimenevä työaika tasataan hoitajan vapaina eli niin sanottuina tasoituvapaina, jolloin lapsen hoito järjestyy nimetyssä varahoitoryhmässä tai päiväkodissa.  Perhepäivähoidon asiakasperheille hyvitetään asiakasmaksussa niistä hoitopäivistä, jolloin hoitaja on poissa töistä ja perhe pystyy itse järjestämään lapsen hoidon muualla. Muuten hoitomaksut määräytyvät samalla tavalla sekä kunnallisessa perhepäivähoidossa että päiväkotihoidossa.

Perhepäivähoitajan esimies on perhepäivähoidon ohjaaja, joka tukee ja ohjaa hoitajan työtä sekä suunnittelee hoitajan työ- ja lomajaksot.Suomenkileisen perhepäivähoidon ohjaaja on keskustan ja idän alueilla Sari Siekkinen ja pohjoisella alueella Kirsi Kreutzman.  Ruotsinkielisen perhepäivähoidon ohjaaja on Tina Stjernberg.

Kirkkonummella toimii myös yksityisiä perhepäivähoitajia.

Vastuutaho:
Kirkkonummen kunta/Kyrkslätts kommun (tuottaja)
Kansalaiset,Lapset ja lapsiperheet
Lasten päivähoito
varhaiskasvatus / ruotsinkielinen varhaiskasvatus, varhaiskasvatus / suomenkielinen varhaiskasvatus
Kirsi Kreutzman
040 1269 516
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päiväkodin johtaja, Perhepäivähoidon ohjaaja

Sari Siekkinen
050 5880 664
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Perhepäivähoidon ohjaaja

Tina Stjernberg
040 8390 472
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare