Pedagogiset ja rakenteelliset tukitoimet

Lapsi saa kasvun-, kehityksen- ja oppimisen tukea oman alueensa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Lapsen kasvua ja oppimista tuetaan suunnitelmallisella lapsen tarpeita tukevilla toimintatavoilla, menetelmillä ja välineillä. Oppimisympäristöä muokataan lapsen yksilöllisiä tarpeita ja vahvuuksia tukevaksi. Käytössä on yleinen-, tehostettu- ja erityinen tuki eli niin sanottu kolmiportainen tuki. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen rakenteelliset tukitoimet ovat harkinnanvaraisia ja ne järjestetään ensisijaisesti lapsen omassa ryhmässä. Lisäresursseiksi voidaan saada ryhmäavustaja.

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa lisäresurssiksi voidaan saada myös taidepedagogi. Lapsi voi saada paikan tuetusta ryhmästä tai tehostetun tuen ryhmästä. Tuetussa ryhmässä on 15 lasta ja siinä työskentelee yksi lastentarhanopettaja ja kaksi lähihoitajaa. Tehostetun tuen ryhmässä on 12 lasta ja siinä työskentelee erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja ja lähihoitaja. Tehostetun tuen ryhmiä on itäisellä alueella Nissnikun päiväkodissa ja keskustan alueella Kolsarin päiväkodissa.  Mikäli lapsen tuen tarve vaatii sairaanhoidollista osaamista, voidaan ryhmään palkata lähihoitaja.

Lapsen ryhmän kasvattajat vastaavat lapsen tuen tarvetta koskevista asioista ja he saavat tukea ja ohjausta varhaiskasvatuksen eritysopettajalta (VEO), joka on jatkossa mukana lapsen tukeen ja sen järjestämiseen liittyvissä palavereissa. 

Lue lisää taidepedagogeista. Katso myös taidepedagogien blogi.

Kasvun-, kehityksen ja oppimisen tuen yhteystiedot
Varhaiskasvatuksen erityisopettajien (VEO) yhteystiedot