Papinmäen koulu

Suomenkielinen erityiskoulu, vuosiluokat 1-9. Oppilaaksiottoalueena koko kunta.

Papinmäen koulu sijaitsee Kirkkonummen keskustan tuntumassa Gesterbyn koulualueella. Koulu on toiminut nykyisessä koulurakennuksessa vuodesta 1997. Koulu on erityiskoulu, jossa toimivat vuosiluokat 1-9. Oppilaita kouluun tulee koko kunnan alueelta. Opetusryhmän koko on suurimmillaan 10 oppilasta. Ryhmää opettaa erityisluokanopettaja työparinaan koulunkäyntiavustaja, tarvittaessa yksi tai useampia.Papinmäen koulussa opetetaan oppilaita, joilla on laaja-alaisia oppimisen vaikeuksia, lievä tai keskivaikea kehitysvamma ja/tai autismi/autistisia piirteitä. Oppilaiden tuen tarve on niin suuri, etteivät yleisopetuksen tukitoimet riittävästi auta oppilasta selviytymään koulunkäynnistä.

Papinmäen koulun toiminta-ajatus:

Oppilas oppii mahdollisimman itsenäisesti selviytymään arkipäivän toiminnoista. Perusopetuksessa itsenäiseksi kasvaneesta nuoresta kehittyy myöhemmin yhteiskuntaan sopeutuva, mahdollisimman itsenäisesti toimeen tuleva aikuinen.

Oppilas oppii ymmärtämään elämän ainutlaatuisuuden ja ainutkertaisuuden. Tämän prosessin tuloksena kypsyy itsensä, toisten ihmisten ja ympäristön arvostaminen sekä terve itsetunto.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.
Yhteyshenkilöt
Marja-Leena Saarelma
Puh. 050 414 3428
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Rehtori

Marjo Kosunen
Puh. 050 577 4797
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Koulusihteeri

Vilhonkummuntie 2 02400 KIRKKONUMMI
Puh. 050 414 3428
rehtori Marja-Leena Saarelma

Puh. 040 508 1602
apulaisrehtori Jaana Jussila

Papinmäen koulu

Aukioloajat

maanantai-perjantai
08:00 - 16:00