Palvelutuotannon tulosalue

Ruokapalvelut

Toimitilapalvelut  

Tulosaluetta johtaa palvelutuotannon lautakunta.