Palvelutuotannon lautakunta

Palvelutuotannon lautakunnan tehtävänä on vastata tehtäväalueellaan kunnan omaisuuden ja sen arvon säilyttämisestä, huolehtia omalla alallaan talonrakennuksen investointihankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta annettujen ohjeiden mukaan, huolehtia tehtäväalueeseensa kuuluvan omaisuuden isännöinnistä, vuokrauksesta, ylläpidosta, hoidosta ja korjauksista, tarjota kunnan sisäisille toimijoille suunnittelu-, rakennus-, kiinteistö-, siivous- ja ruokapalveluja sekä liikuntatoimelle sen tilaamia urheilu- ja ulkoilualueiden ylläpitotehtäviä sekä huolehtia korkotuki- ja aravalakien ja siihen liittyvän lainsäädännön mukaan kunnan hoidettavaksi määrätyistä tehtävistä.

Jäsen Varajäsen
Pj Kim Åström kok Pirjo Silvan kok
Vpj Noora Piili prok Maija Lounamaa prok
Mikko Kara kok Jukka Liimatainen kok
Päivi Parviainen  kok Oiva Tyni kok
Elina Utriainen  prok Outi Saloranta-Eriksson vihr
Jerri Kämpe-Hellenius rkp / kd Vesa Hirvonen rkp / kd
Michaela Lindholm rkp / kd Ann-Britt Romar rkp / kd
Niklas Lindholm rkp / kd Kent Jensen rkp / kd
Pekka Oksanen sdp Sari Haapasaari kesk
Ari Liuhta sdp Pekka Jäppinen sdp
Sanna Hartikainen ps Aleksander Polkko ps

Esittelijä: yhdyskuntatekniikan johtaja, kuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen
Sihteeri: hallintosihteeri Kia Forsell