Palvelutuotannon jaosto

Palvelutuotannon jaoston tehtävänä on vastata tehtäväalueellaan kunnan omaisuuden ja sen arvon säilyttämisestä, huolehtia omalla alallaan talonrakennuksen investointihankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta annettujen ohjeiden mukaan, huolehtia tehtäväalueeseensa kuuluvan omaisuuden isännöinnistä, vuokrauksesta, ylläpidosta, hoidosta ja korjauksista, tarjota kunnan sisäisille toimijoille suunnittelu-, rakennus-, kiinteistö-, siivous- ja ruokapalveluja sekä liikuntatoimelle sen tilaamia urheilu- ja ulkoilualueiden ylläpitotehtäviä sekä huolehtia korkotuki- ja aravalakien ja siihen liittyvän lainsäädännön mukaan kunnan hoidettavaksi määrätyistä tehtävistä.

Jäsen Varajäsen
Pj Pekka Rehn kok Pirjo Silvan kok
Vpj Noora Piili vihr Maija Lounamaa vihr
Jerri Kämpe-Hellenius rkp / kd Cristoph Gareis
Elina Utriainen vihr Pekka Poutanen vihr
Kim Åström kok Jukka Liimatainen kok
Pekka Oksanen sdp Ari Liuhta sdp
Piia Aallonharja PS Sanna Hartikainen PS

Esittelijä: vt. yhdyskuntatekniikan johtaja, kuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen
Sihteeri: hallintosihteeri Kia Forsell