Palvelutalo

Kirkkonummen Palvelukeskussäätiön omistamassa palvelutalossa on 26 asuntoa (yksiöitä ja kaksioita)ja kaksi ryhmäkotia, joissa asuu yhteensä 15 asukasta. Asunnot on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät selviä kotona kotihoidon palveluiden turvin. 

Asukkaat ovat vuokrasuhteessa Kirkkonummen palvelukeskussäätiöön, hoiva- ja tukipalvelut tuottaa Kirkkonummen kunta.

Palvelutalossa tarjotaan kodinomaisessa ympäristössä hoiva- ja tukipalveluita sekä tehostettua palveluasumista. Hoitohenkilökuntaa on paikalla ympärivuorokautisesti. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa kartoitetaan asukkaan voimavarat ja tarpeet. Palveluiden tavoitteena on tukea asukkaan omatoimisuutta ja terveyttä. Kullekin asukkaalle sovitaan omahoitaja.

Palvelutalolla käy terveyskeskuksen lääkäri, farmaseutti ja fysioterapeutti tarvittaessa.

Palvelutalon asukkaaksi hakeudutaan SAS-käsittelyn kautta. Lisäksi tarvitaan asuntohakemus Kirkkonummen Palvelukeskussäätiöön.

Palvelutalon omavalvontasuunnitelma

Yhteystiedot

Rajakuja 3 A
02400 Kirkkonummi

Palvelutalon osastonhoitaja
050 327 3680

Ryhmäkotien hoitajat
050 327 3681

Palveluasuntojen hoitajat
050 327 3682