Palvelutalo

Kirkkonummen Palvelukeskussäätiön omistamassa Palvelutalossa on 26 asuntoa (yksiöitä ja kaksioita) sekä kaksi ryhmäkotia yhteensä 15 muistisairaalle asukkaalle. Asunnot on tarkoitettu ikäihmisille, joilla on huomattavasti alentunut toimintakyky, jotka tarvitsevat sekä hoiva- että ateriapalveluita, eivätkä he siten selviydy kotona asumisesta edes kotihoidon palveluiden avulla.

Asukkaat ovat vuokrasuhteessa Kirkkonummen palvelukeskussäätiöön, hoiva- ja tukipalvelut tuottaa Kirkkonummen kunta.

Palvelutalossa tarjotaan kodinomaisessa ympäristössä hoiva- ja tukipalveluita sekä tehostettua palveluasumista. Hoitohenkilökuntaa on paikalla ympärivuorokautisesti. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa kartoitetaan asukkaan voimavarat ja tarpeet. Palveluiden tavoitteena on tukea asukkaan omatoimisuutta ja terveyttä. Kullekin asukkaalle sovitaan omahoitaja.

Palvelutalon lääkäri, farmaseutti ja fysioterapeutit käyvät säännöllisesti Palvelutalossa.

Palvelutalon asukkaaksi hakeudutaan SAS-käsittelyn kautta. Lisäksi tarvitaan asuntohakemus Kirkkonummen Palvelukeskussäätiöön.

Omavalvontasuunnitelma

Yhteystiedot

Rajakuja 3 A
02400 Kirkkonummi

Palvelupäällikkö
050 327 3680

Palveluasuntojen hoitajat
050 327 3682

Ryhmäkotien hoitajat
Ryhmäkoti 1: 040 6371285
Ryhmäkoti 2: 040 6418639
Soittoaika päivittäin klo 13-15
Kiireelliset asiat
050 327 3681