Palveluseteli siivousta varten

Kotihoidon osastonhoitaja päättää palvelusetelin myöntämisestä yksittäiselle asiakkaalle. Päätös perustuu kunnan tekemään palvelutarpeenarviointiin. Palveluseteli voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa omassa kodissaan. Palvelusetelillä voi ostaa siivouspalvelun kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta. Palveluseteli on tulosidonnainen. Myönnetään 10€/h 4h/kk kun yksinasuvan asiakkaan tulot alle 900 €/kk, pariskuntien kohdalla tuloraja on 1275 €. Ylittyvä osa on omakustanteinen asiakkaalle. Myönnetty tukipalvelu kirjataan asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. 

Yhteydenotot:

Kotihoidon osastonhoitaja

puhelin: 040 772 8054