Palveluseteli (alkaen 1.8.2018)

Palveluseteli mahdollistaa yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden käytön entistä laajemmin. Perhe voi valita hoitopaikan kunnan hyväksymien yksityisten palvelusetelipäiväkotien joukosta, tehdä sopimuksen palveluntuottajan kanssa ja sen jälkeen hakea kunnalta palveluseteliä. Seteli on tulosidonnainen, joten perheen tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen ja omaan maksuosuuteen. Samanaikaisesti palvelusetelin kanssa perhe ei voi saada lapsen hoidon järjestämiseen yksityisen hoidon tukea tai kotihoidon tukea. Perheen maksama kuukausittainen asiakasmaksu on vastaava kuin kunnallinen maksu.

Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliä haetaan sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella tai paperilomakkeella, jonka voi toimittaa varhaiskasvatustoimistoon tai yksityiselle palvelusetelituottajalle. Palvelusetelin hakemisen lisäksi tulee hakea yksityisen päiväkodin omalla hakemuksella hoitopaikkaa.

Lisätietoa:
Yksityinen varhaiskasvatus
Palvelusetelin sääntökirja

Miten perhe voi hakea palveluseteliä yksityiseen päiväkotihoitoon?

1. Varhaiskasvatusvaihtoehtojen selvittäminen
Palvelusetelipäiväkoteihin voi tutustua Kirkkonummen internet-sivuilta. Löydettyään sopivan hoitopaikan perhe ottaa yhteyttä päiväkotiin ja tarkistaa hoitopaikkatilanteen.

2. Palvelusopimus palvelusetelipäiväkodin kanssa
Perhe tekee sopimuksen liitteineen lapsen hoidosta palvelusetelipäiväkodin kanssa.

3. Palvelusetelin hakeminen
Palveluseteliä haetaan sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella. Vaihtoehtoisesti perhe voi toimittaa tulostetun hakemuksen varhaiskasvatustoimistoon (Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi) tai palvelusetelipäiväkotiin.

4. Palvelusetelipäätös
Kirjallinen päätös toimitetaan perheelle postitse.

5. Päätös palvelusetelin arvosta
Päiväkoti toimittaa palvelusopimuksen liitteen varhaiskasvatustoimistoon ennen hoitosuhteen alkamista. Palvelusetelin arvon määrittämistä varten perheen tulee lisäksi toimittaa tulotietonsa varhaiskasvatustoimistoon viimeistään aloittamiskuukauden 15. päivään mennessä. Tulojen ilmoittamisessa käytetään samaa lomaketta, kuin asiakasmaksua määriteltäessä. Mikäli perhe on hakemuksessa ilmoittanut suostuvansa pienimpään palvelusetelin arvoon, ei tulotietoja tarvitse toimittaa.

Kun palvelusopimuksen liite ja tulotiedot on toimitettu varhaiskasvatustoimistoon, palvelusetelin arvosta lähetetään perheelle kirjallinen päätös postitse. Päiväkodille toimitetaan kirjallinen ilmoitus palvelusetelin arvosta, jossa huoltajien tulotietoja ei mainita. Palveluntuottaja määrittelee lapsen asiakasmaksun palvelusetelin arvon perusteella. Huoltajat ja päiväkoti sopivat keskenään asiakasmaksusta ja sen maksamiseen liittyvistä asioista.

6. Varhaiskasvatuksen aloittaminen
Lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa sopimuksen mukaisesti.