Paljon kiitoksia kaikille Kirkkonummen varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneille!

17.11.2017 12:36

Kategoria: Varhaiskasvatus

Kyselyyn tuli kaikkiaan 744 vastausta. Vastaajia oli ollut kaikista varhaiskasvatuksen palvelumuotojen käyttäjistä. Huoltajien palaute on ensiarvoisen tärkeää ja saamamme palaute käsitellään kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä sekä varhaiskasvatuksen hallinnossa ja niiden perusteella kehitämme varhaiskasvatuspalveluja edelleen.

Suurin osa kyselyyn vastanneista koki varhaiskasvatuspalveluiden toimivan perheelle sopivalla tavalla. Avoimissa vastauksissa annettiin paljon positiivista palautetta varhaiskasvatuksesta ja työntekijöiden tekemästä työstä. Kyselyn lopussa kysyttiin vastaajan asiakastyytyväisyyttä yleisesti varhaiskasvatuspalveluihin. Kyselyyn vastanneista 36.0% antoi yleisarvosanaksi 5 ja 48.7% antoi yleisarvosanaksi 4 (asteikolla 1-5). Käyttämänsä varhaiskasvatuspalvelun yleisarvosanaksi vastaajista 47.1% antoi yleisarvosanan 5 ja 41.8% antoi arvosanan 4. 

Saimme kyselyssä paljon palautetta sähköiseen järjestelmäämme Päikkyyn liittyen. Toisaalta ohjelma koettiin hyvänä tiedottamisen välineenä (44% vastaajista), mutta toisaalta avoimissa vastauksissa saimme runsaasti kehittämistoiveita järjestelmän toimivuuteen. Myös sähköisen päivähoitohakemuksen toimivuudessa on ollut puutteita. Kehitämme näitä palveluita yhdessä palveluita varhaiskasvatukselle tuottavien tahojen kanssa. 

Viime vuoden varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta nostimme kehittämistavoitteeksi kotikäyntien tarjoamisen lapsen aloittaessa hoidossa. Viime vuoden kyselyssä kotikäyntiä oli tarjottu 55% vastaajista ja tänä vuonna kotikäyntiä oli tarjottu 69.2% vastaajista. 

Saimme vastauksissa paljon palautetta palveluiden kehittämisessä.  Tulemme yhä enemmän kutsumaan huoltajia mukaan yhteissuunnitteluun. Jatkamme työskentelyä ennakoivan palautteenannon parissa, jotta palvelutarjonta tulisi paremmin kohtaamaan palvelunsaajan tarpeita.

Kiitos kaikille kyselyn vastaajille!

 

kuva