Päivittäisissä toimissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavien välineiden hankintatuen tavoitteena on, että henkilö selviytyy mahdollisimman itsenäisesti toimissaan.

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavien välineiden hankintaa voidaan tukea, jos se on vamman johdosta  tarpeellinen ja välttämätön jokapäiväisessä elämässä suoriutumisessa.

Välineet ovat esim. liikkumisvälineitä (auto, tandempyörä), vamman vuoksi välttämättömiä kodinkoneita tai kommunikoinnin ja viestinnän välineitä.

Tukitoimi on tarkoitettu henkilölle joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee konetta, välinettä tai laitetta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa, eikä sitä kustanneta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä terveydenhuollosta.

Kyseessä on harkinnanvarainen taloudellinen tukitoimi, jota myönnetään varattujen määrärahojen puitteissa.

Välineet ja laitteet luovutetaan pääsääntöisesti omaksi, jolloin asiakas maksaa 50% välineen tai laitteen kohtuullisesta hankintahinnasta. Hankitun välineen välttämättömät muutostyöt ovat asiakkaalle maksuttomia. Väline tai laite voidaan tietyissä tilanteissa antaa myös käyttöön, jolloin se on asiakkaalle maksuton ja se on palautettava kunnalle käyttötarpeen päätyttyä tai muuttuessa.

Vammaiset
Sosiaalipalvelut - Vammaisten muut kuin asumis- ja kotipalvelut
vammaiset / kehitysvammaiset, vammaiset / kehitysvammaiset